JAK NAKUPOVAT?

Nákup v našem internetovém obchodě je velmi jednoduchý. Přes menu, které se nachází v levé části hlavní strany si vyberete požadovanou kategorii zboží. Zobrazí se Vám veškeré zboží v dané kategorii. Zboží přidáte do nákupního košíku kliknutím na ikonu nákupního košíku. Před přidáním zboží do košíku můžete zadat počet kusů. Pokud jste již přidali do košíku všechno zboží, můžete dokončit objednávku.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Bledulka. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).


2. OBJEDNÁVKA NENÍ KUPNÍ SMLOUVA

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Bledulka jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

b) Zboží které je skladem zasíláme do 48 hodin po připsané platbě na účet, nebo při převzení zboží na dobírku. Zboží které skladem není ,je k dodání v rozmezí 14-21 dnů. V krajním případě si prodávající vyhrazuje právo na zaslání zboží podobného.

c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednacím formuláři. Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné známky poškození. Pokud ano, je nutno poškození zásilky reklamovat u přepravce (Česká pošta, PPL). Všechny zásilky jsou pojištěné pro případ poškození.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.


3. REKLAMACE

Na všechny produkty z naší nabídky je poskytována dvouletá záruční lhůta. Rozhodujícím dnem pro začátek záruky je datum převzetí zboží.

- O uplatnění reklamace vadného zboží nás kontaktujte e-mailem na adresu: bleducha@seznam.cz

- Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit společně s kopií faktury, která slouží zároveň jako záruční list, a dokladu o zaplacení. Reklamované zboží, posílané zpět 'na dobírku' nebude převzato.

- Do zásilky přiložte písemné popis vady.

- Zásilku odešlete na adresu: Lenka Fišerová,Jimlín 236,Louny 44001

- Reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození výrobku došlo při přepravě (odpovědný je v tomto případě dopravce), při neodborném zacházení nebo používání výrobku v jiných než uvedených podmínkách.

- Reklamace jsou vyřizovány do 30 dnů.

- O výsledku reklamace budete písemně informováni.

- Zároveň Vám bude i odesláno opravené nebo vyměněné zboží, případně vrácené peníze.


4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad .

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

d) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 1 hodiny po objednání na e-mailu bleducha@seznam.cz, dále v případě ,že prodávající nedodrží udanou dobu dodání .

d) Nevyzvedne-li si zákazník svou zásilku a řádně ji neuhradí, můžeme požadovat navrácení nákladů (poštovné a dobírkovné)!

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

 

Kupující má právo podle § 53 odst. 6 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží dodaného pracovníky České Pošty.

Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, musí být splněny následující podmínky: - zboží musí být na náklady kupujícího zasláno na adresu prodávajícího (ne na dobírku) - zboží nesmí být poškozené ani nesmí jevit známky neodborného užívání nebo opotřebování - bude-li zboží částečně opotřebené, bude od prodejní ceny odečtena poměrná část

Prodávající se zavazuje,že po obdržení zboží vrátí odpovídající částku do 30ti dnů(dle zákona) zpět zákazníkovi předem dohodnutým způsobem. Bude vrácena pouze cena zboží, nikoliv poštovné a balné.

6. OCHRANA OSOBNÍCH DAT 

Provozovatel internetového obchodu  se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v žádné podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

 
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.